ROADSHOW AKTIVNÍ TŘÍDY 2023

6. 4. 2023

 

Vážený pane Borovičko,

jak jsme Vás informovali v minulém newsletteru, Aktivní třída se vydává na svou jarní roadshow po městech Čech a Moravy. V průběhu dubna a května ve spolupráci s našimi partnery navštívíme 10 měst s akcí, která nese název Výuka „nové informatiky“ v podmínkách českého školství - ryze praktické ukázky digitálních učebních pomůcek a metodické návody jejich začlenění v rámci nového RVP.

 

Přijďte načerpat inspiraci, jak využít moderní digitální technologie nejen pro výuku informatiky. Účast na akci je zdarma, stačí se registrovat na vybraný termín v lokalitě, která Vám vyhovuje a budeme se těšit na setkání 

s Vámi! Registrační odkazy najdete ve spodní části newsletteru.

 

Tým Aktivní třídy

 

Program setkání

Program setkání je připraven vždy od 13:00 a v závislosti na délce prohlídky technologií pak zakončen kolem čtvrté hodiny odpolední.

 

13.00 – Technika – pomůcky (nejen) pro novou informatiku
14.00 – Přestávka na občerstvení
14.15 – Metodika – jak na nové RVP?
15.00 – Komentovaná výstava jednotlivých technologií
 

Podrobný popis jednotlivých bodů programu

13.00 – Technika – pomůcky (nejen) pro novou informatiku

Představení nové řady pomůcek a jejich možností pro výuku informatického myšlení a rozvoj digitálních kompetencí, které umožňují pracovat žákům širokého věkového rozpětí i vzdělávacích potřeb.

 

Jak co nejjednodušeji sestavit robota a říci mu, co má „dělat“? Nejmladší žáci a jejich aktivity se stavebnicí Robo Wunderkind, na které se naučí, jak nejjednodušeji ovládat elektronické prvky.

 

Jak použít „robota“ v neinformatických předmětech za využití principu „Coding to Learn“? Didaktická pomůcka iRobot Root využitelná ve všech ročnících ZŠ. Navzdory svému názvu, robotika je vlastně předmět, který se 

s ní vyučovat vůbec nemusí!

 

Jak se učit algoritmickému myšlení, a přitom nemuset umět „ani slovo“ programovacího jazyka? Žáci na přelomu prvního a druhého stupně, pracující se systémem SAM Labs, učí vlastní sestrojený automatizační systém samostatnému rozhodování.

 

Jak propojit badatelský přírodovědný pokus s rozvojem informatického myšlení? Žáci druhého stupně, se díky systému PASCO mohou více soustředit na samotná data ze sledování fyzikálního, chemického či biologického pokusu a zároveň tato data využívají k tvorbě algoritmu, které pouhé sledování pokusu rozšiřuje o rozměr jeho ovládání.

 

Jak uspokojit potřeby nejnáročnějších programátorů, „bastlířů“ a „makerů“? Robotická platforma iRobot Create 3, určená pro práci středoškolských studentů nabízí široké možnosti konstrukcí vlastního autonomního robota.

 

Jak dětem přiblížit podobu a funkce skutečné robotické linky? Musí robot vždy vypadat jako „plechový“ človíček nebo vozík, který jezdí po čáře? Stavebnice Fable Shape Robotics a její využití na druhém a třetím stupni.

Miroslav Staněk, Jakub Novotný

 

14.15 – Metodika – jak na nové RVP?

Jaký je obecný jazyk nově vznikajícího světa? Musíme „umět slovíčka“ Pythonu, C++, JAVy (nebo byť jen Blockly) pro to, abychom principu řeči strojů porozuměli, a sami je dokázali předat našim žákům?

 

Jak naplnit požadavky nových RVP na výuku Informatického myšlení co možná nejjednodušeji a přitom tak, aby to bavilo žáky i učitele, kteří tuto problematiku doteď nemuseli řešit?

 

Metodika práce s pomůckami pro výuku (nejen) nové informatiky. Podpora vzniku nových úloh a šíření příkladů dobré praxe. Čeští učitelé pro Aktivní třídu, Aktivní třída pro českou pedagogickou veřejnost. Vzájemná spolupráce a učení se nápodobou.

 

Jak v českém školství aplikovat v zahraničí již fungující principy „Learning to Code“ a „Coding to Learn“? 

V čem je naše prostředí specifické, jaké jsou jeho výhody a jaké naopak klade překážky?

 

Proč se cíle „nové informatiky“ nemají naplňovat pouze v „hodinách informatiky“ a v „počítačových učebnách“? Proč „nová informatika“ není „robotika“?

Miroslav Staněk, Jakub Novotný

 

15.00 – Komentovaná výstava jednotlivých technologií

Všechny pomůcky, které budeme na semináři předvádět, budou následně na jednotlivých stanovištích připraveny k praktickému vyzkoušení.

 

Termíny, lokality a registrace

ŠUMPERK

Středa 12. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
DĚČÍN

Úterý 18. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
PLZEŇ

Úterý 25. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
OLOMOUC

Čtvrtek 4. 5.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
BRNO

Úterý 16. 5.

REGISTRACE
PDF AKCE
ZLÍN

Čtvrtek 13. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
KARLOVY VARY

Čtvrtek 20. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
PRAHA

Čtvrtek 27. 4.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Čtvrtek 11. 5.

REGISTRACE
PDF AKCE
 
NOVĚ MĚSTO NAD METUJÍ

Čtvrtek 18. 5.

REGISTRACE
PDF AKCE
 

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z akcí jarní roadshow!

 

Přejeme Vám veselé Velikonoce!

 

Tým Aktivní třídy

 

© 2023 Aktivní třída

PROFIMEDIA s.r.o., Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava / Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10

Tel.: +420 553 759 017 / E-mail: info@aktivnitrida.cz

Pokud nechcete dostávat další e-maily, snadno můžete jejich zasílání úplně zrušit.